SMS Teknik är GDPR READY

Vi följer Branschorganisationen MORGAN och SMS Teknik är ert personuppgiftbiträde.

Den 25 maj, 2018, träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft och ersätter nuvarande PuL. Anledningen till att GDPR uppkommit är för att säkerställa att skyddet för personuppgifter ska vara likvärdigt i hela EU. GDPR innehåller regler som kommer att bidra till förändringar för företag som hanterar personuppgifter. Med anledning av detta har vi på SMS Teknik AB uppdaterat våra allmänna villkor och bestämmelser.

SMS Teknik hanterar all data från kunder som personuppgifter med respekt och utan reservationer i enighet med GDPR:s bestämmelser. Kunden är personuppgiftsansvarig och SMS Teknik förbinder sig till att verka personuppgiftsbiträde för kundens räkning.

Det har också varit många turer och analyser till huruvida vem och vilka som skall agera underbiträden eller inte. Den gemensamma slutsatsen är att operatörer inte agerar underbiträde till oss.

”Mobiloperatörerna anser att de alla är gemensamt personuppgiftsansvariga för förmedling av samtal och SMS enligt artikel 26 i allmänna dataskyddsförordningen. De är alltså inte att betrakta som underbiträde. Det innebär att de hanterar personuppgifter på eget ansvar för att uppfylla GDPR i alla delar.”

Branschorganisationen MORGAN

SMS Teknik AB

Org.nr. 556644-7784
Bankgiro 5642-9673
BIC ESSESESS
IBAN SE95 5000 0000 0538 5105 1475

Kontakta oss

info@smsteknik.se

0524-103 50

Nästa steg

Intresseanmälan