SMS Teknik är GDPR READY

Vi följer Branschorganisationen MORGAN och SMS Teknik är ert personuppgiftbiträde.

Den 25 maj, 2018, träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft och ersätter nuvarande PuL. Anledningen till att GDPR uppkommit är för att säkerställa att skyddet för personuppgifter ska vara likvärdigt i hela EU. GDPR innehåller regler som kommer att bidra till förändringar för företag som hanterar personuppgifter. Med anledning av detta har vi på SMS Teknik AB uppdaterat våra allmänna villkor och bestämmelser.

SMS Teknik hanterar all data från kunder som personuppgifter med respekt och utan reservationer i enighet med GDPR:s bestämmelser. Kunden är personuppgiftsansvarig och SMS Teknik förbinder sig till att verka personuppgiftsbiträde för kundens räkning.

Det har också varit många turer och analyser till huruvida vem och vilka som skall agera underbiträden eller inte. Den gemensamma slutsatsen är att operatörer inte agerar underbiträde till oss.

”Mobiloperatörerna anser att de alla är gemensamt personuppgiftsansvariga för förmedling av samtal och SMS enligt artikel 26 i allmänna dataskyddsförordningen. De är alltså inte att betrakta som underbiträde. Det innebär att de hanterar personuppgifter på eget ansvar för att uppfylla GDPR i alla delar.”

690 Comments

 1. 690 cardeohi 06 nov
  20
 2. 689 cmaxfonm 06 nov
  20
 3. 688 nitfbvyh 06 nov
  20
 4. 687 ujxcblig 07 nov
  20
 5. 686 ujxcblig 07 nov
  20
 6. 685 -1 OR 2+427-427-1=0+0+0+1 -- 07 nov
  20
 7. 684 -1 OR 3+427-427-1=0+0+0+1 -- 07 nov
  20
 8. 683 -1 OR 3*2<(0+5+427-427) -- 07 nov
  20
 9. 682 -1 OR 3*2>(0+5+427-427) -- 07 nov
  20
 10. 681 -1 OR 2+270-270-1=0+0+0+1 07 nov
  20
 11. 680 -1 OR 3+270-270-1=0+0+0+1 07 nov
  20
 12. 679 -1 OR 3*2<(0+5+270-270) 07 nov
  20
 13. 678 -1 OR 3*2>(0+5+270-270) 07 nov
  20
 14. 677 -1' OR 2+28-28-1=0+0+0+1 -- 07 nov
  20
 15. 676 -1' OR 3+28-28-1=0+0+0+1 -- 07 nov
  20
 16. 675 -1' OR 3*2<(0+5+28-28) -- 07 nov
  20
 17. 674 -1' OR 3*2>(0+5+28-28) -- 07 nov
  20
 18. 673 -1' OR 2+611-611-1=0+0+0+1 or 'qjHdtfso'=' 07 nov
  20
 19. 672 -1' OR 3+611-611-1=0+0+0+1 or 'qjHdtfso'=' 07 nov
  20
 20. 671 -1' OR 3*2<(0+5+611-611) or 'qjHdtfso'=' 07 nov
  20

Kommentar

 1. RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
  RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
     
  Toolbar's wrapper 
   
  Content area wrapper
  RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
  It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
  Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
    
  RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
     

Följ SMS Teknik AB