Snabbare prestanda

SMS Teknik´s löpande arbete med förbättringar visar resultat genom bättre prestanda. SMS Teknik har nått nya rekordnivåer! Över 10 000 SMS/minut eller 600 000 SMS/h ut. Arbetet fortgår för att slå detta rekord ytterligare. Kontakta oss om behov finns att snabbt nå ut med stora volymer SMS.

Följ SMS Teknik AB