SökKontakt0524-103 50

Komplett paketlösning för företag

Översikt SMS Enterprise

SMS Enterprise är ett paket skapat för kostnadseffektiva och smidiga massutskick av SMS.

I paketet ingår programvara och ett prefix/kodord på delat kortnummer, alternativt ett virtuellt nummer, för möjlighet till avregistrering via SMS.

Hantering av nummerlistor med funktioner för att dela, sätta samman och jämföra listor alternativt jämföra mot blocklista finns inbyggt. Att använda en preparerad lista möjliggör unika meddelande och avsändare i samma utskick. Laddas smidigt från textfil eller XML dokument.

Nummerformatering och möjlighet till nummerkontroll för att undvika skräpnummer kan med fördel användas för ett lyckat utskick. Landsnummer rekommenderas i nummerlistor som används.

Programmet är gjort för att köras i Windows XP, Vista eller 7 med .NET Framework version 3.5. Versionskravet för statistikdelen är Framework 4.0.

SMS Enterprise kommunicerar med SMS Teknik´s server över SMPP, innan utskick bör kontroll av kommunikation genomföras då det är en speciell port som används. Kontakta oss gärna för mer information.

Fördelar SMS Enterprise

SMS Enterprise är ett smidigt och flexibelt verktyg, skapat främst för större SMS-utskick men kan även anpassas efter behov.

Programmet har SMPP-koppling till vår SMS Gateway som efter en enkel installation snabbt kan börja användas direkt från datorn.

Nummerlistor hanteras och anpassas efter behov. Dela en lista på flera filer eller sätt ihop flera filer till en, ta bort felaktiga nummer ur listor och spara lista eller använd för utskick direkt.

Avregistrering för SMS-utskick kan göras till prefix/kodord på delat kortnummer, alternativt till virtuellt långt nummer, och eventuell lista med avregistreringar sparas enkelt i en blocklista.

Möjlighet att skicka unika meddelande; en lista prepareras med mottagarnummer, avsändare och meddelandetext för varje mottagare och sedan laddas listan som ett massutskick.

Förbered ett utskick när du har tid och schemalägg till önskad dag och tid då ert utskick skall startas, eller skicka omgående.

Leveransstatus och statistik visas direkt i vektyget.

Funktioner

 • SMS Enterprise programvara
 • SMPP koppling
 • Ett Prefix/kodord på delat kortnummer
 • Kontroll av mottagarnummer och justering till korrekt format
 • Unika meddelande med preparerad lista
 • Tidsstyrning av utskick
 • MultiSMS med upp till 918 Tecken, 6 SMS
 • Valbar avsändare enligt GSM Standard
 • 2-vägskommunikation
 • Registrering/avregistrering via inkommande SMS
 • Failover
 • Leveransrapport
 • Statistik
 • Antal sessioner kan ökas för att höja prestandan
 • Uppdateringskontroll

Användningsområden

Kundklubbar

 • Skicka ut erbjudanden till kund
 • Meddela kunder om nyheter
 • Bjud in kunder till Event
 • Ta emot information via SMS
 • Låt kunden avregistrera sig via SMS

Mässor

 • Skicka ut inbjudan till mässdeltagare
 • Skicka ut information om monter
 • Ta emot intresseanmälan via SMS
 • Skicka SMS till de som anmält intresse

Event

 • Skicka inbjudan till tänkta deltagare
 • Be deltagare anmäla sig genom att svara på SMS
 • Skicka ut välkomst-SMS med information till anmälda deltagare

Idrottsevenemang

 • Skicka erbjudande till deltagare
 • Skicka ut startnummer
 • Skicka information om ändringar

Produktbeskrivning

Hantera listor
När programvaran är installerad och SMS Enterprise startas skall SMPP uppgifter läggas in i programmet. Dessa finns sedan sparade för kommande användning.

Nummerlista för utskick kan laddas och jämföras mot stopplista som laddas in och/eller PBL (Permanent blocklista i fil på dator).

Använd landsnummer i både stopp- och nummerlistor för att sortera bort nummer. Spara rensad lista till en eller flera filer efter eget önskemål. Spara vid behov en lista med de felaktiga nummer som sorterats bort.

Preparerad lista med unika meddelande och avsändare till varje mottagare kan laddas in efter aktivering.

Manual för verktygets alla funktioner finns under Hjälp i Menyn. Möjlighet att skapa hjälppanel för att följa steg för steg instruktion finns också där.

Sms Connect Enterprise

Skapa meddelande
När kontouppgifter och mottagarlista är på plats skall avsändare för utskicket väljas. För svarbara SMS används numerisk avsändare (upp till 15 siffror) annars kan alphanumerisk avsändare (3-11 tecken a-z, A-Z) användas.

Skriv sedan meddelandet som skall skickas. Tänk på att det är SMS, radbryt kan se konstigt ut beroende på telefonens skärmstorlek.

Ett SMS kan innehålla 160 tecken, men verktyget erbjuder multi-SMS med upp till 6 SMS som kommer fram som ett enda meddelande till mottagare. Kostnad beräknas per del som blir 153 tecken när långa SMS aktiveras vilket gör det möjligt att skicka upp till 918 tecken.

Att skicka test-SMS rekommenderas för att se hur det ser ut i mobiltelefonen.

Under fliken för utskicksalternativ sätts tid för utskick eller välj att skicka så snart som möjligt. Information om skapat utskick finns under fliken Översikt.

Sms Message

Sharing is caring!