SökKontakt0524-103 50

Integrerad SMS funktion i Microsoft Dynamics NAV

Översikt SMS Navision

SMS Navision är en AddOn produkt till Microsoft Dynamics NAV. Tjänsten ger möjlihet att snabbt, enkelt och kostnadseffektivt sprida information till kontakter, kunder och leverantörer.

SMS-tjänsten tillämpas genom en extra knapp i Navision på kontakt-, personal-, kund- och leverantörskort.

Navision är ett komplett affärssystem. Det innehåller alla delar som ett företag behöver för sin dagliga verksamhet och för att göra lönsammare affärer.

Systemet är uppbyggt i moduler, och ger varje företag möjlighet att investera i ett system som passar just dem. Varje huvudmodul innehåller ett flertal mindre moduler, eller enheter, som även de väljs ut för att tillfredställa kundens behov.

Navision anpassas efter varje kunds specifika behov. Eftersom allt samlas i en och samma databas, och affärssystemet kopplar samman information från alla delar av verksamheten, ges obegränsad spårbarhet av transaktioner. Priset för ett affärssystem är baserat på en kombination av vald funktionalitet och antalet samtidiga användare.

Kontakta SMS Teknik för att aktivera SMS funktionen i Navision eller Icecon direkt om du inte redan har affärssystemet.

Icecon

Funktioner

  • Skicka SMS
  • Informationen i FRÅN och TILL fälten fylls i automatiskt från Navision beroende på användarens inloggning och vilket kort (kontakt, kund eller leverantör) sms skickas ifrån. Fälten kan även redigeras fritt
  • Skicka långa SMS med upp till 804 tecken, 6 SMS
  • Skicka Flash meddelande
  • Tidsstyrning, välj om SMS ska skickas omgående eller vid senare tidpunkt
  • Leveransstatus. Få bekräftelse på att SMS gått fram. Leveransrapport kan fås till vald e-post adress
  • Historik av skickade SMS. Information om skickade SMS lagras i NAV

Ytterligare funktioner, levereras vid önskemål:

  • Automatiserad lösning. Möjlighet finns att automatisera SMS-utskick.
  • Svarbara SMS. Mottagaren får möjlighet att svara på ett SMS, svaret skickas till en förutbestämd e-postadress.

Produktbeskrivning

När SMS funktionen i Navision är aktiverad syns en extra knapp på ditt kontakt-, personal-, kund- och leverantörskort. Klicka på den för att skicka SMS.

Navision

I SMS-fönstret finns information om avsändare, mottagare samt själva meddelandetexten. Skriv meddelandet och klicka på skicka.

Navision send 1

Under fliken övrigt finns inställningar för leveransrapport. Ange den e-postadress dit leveransrapport skall skickas. Möjlighet finns även att schemalägga SMS eller skicka som ett Flash-meddelande.

Navision send 2

Sharing is caring!