SökKontakt0524-103 50

Support

Kontakt Vanliga frågor
  • Psst! För att spara tid har vi samlat "Vanliga frågor" på fliken intill som ni gärna får läsa. Saknar ni svar på er fråga är ni hjärtligt välkomna att kontakta oss.

SMS Connect / SMS Gateway

Hur många tecken kan man skicka i ett meddelande?

Ett SMS kan som standard innehålla 160 tecken, men SMS Tekniks fantastiska utvecklare har knäckt koden och våra tjänster kan därför skicka längre SMS där texten delas upp i delar som sedan levereras som ett långt SMS i telefonen.

Hur lång tid tar det att komma igång att skicka SMS?

Teckna ett konto hos oss och du kan skicka SMS från datorn omedelbart. Vid integrering av SMS funktionalitet i befintliga system kan du vara igång på ett par minuter. Detta beror givetvis på vilka funktioner du själv väljer att stödja i ditt eget system (såsom skicka senare, grupphantering, kontakthantering etc).

Måste jag betala för SMS som inte kommer fram till mottagarens mobiltelefon?

Om det SMS du skickat ej kommer fram till vår server behöver du ej betala för det skickade SMSet. I de fall ditt SMS kommer fram till våra servrar men ej når mobiltelefonen innebär detta att SMSet belastat något av våra leverantörers mobilnät och således genereras en kostnad för SMS Teknik. Därav måste du tyvärr betala för SMS även om de ej når mottagartelefonen. I de flesta fall SMSet inte kommer fram beror detta på att mottagartelefonens minne är fullt, att telefonen är avstängd eller att telefonen är utanför täckningsområdet.

Varför kommer mitt SMS inte fram till mottagartelefonen?

Oftast beror detta på att mottagartelefonens minne är fullt, att täckning saknas just där mottagaren befinner sig eller att telefonen är avstängd.

Vilka avsändare kan jag använda för mina SMS-utskick?

Ni väljer själva vilka avsändare ni önskar för era utskick utan extra kostnad. SMS Teknik följer GSM-standard och rekommenderar därför att ni använder alfanumerisk avsändare a-z A-Z 0-9 (3-11 tecken) eller numerisk avsändare 0-9 (3-15 tecken). Använder ni alfanumerisk avsändare går det inte att svara på SMS:en ni skickar. Önskar ni svarbara SMS kan ni läsa om detta under nästa fråga.

Går det att svara på SMS:en jag skickar?

Det beror på vilken avsändare du har valt. Det går inte att skicka ett SMS till ett namn ex. “SMSTeknik” och lika lite går det att svara på ett SMS med ett namn “SMSTeknik” som avsändare. För att kunna skicka svarbara SMS behövs således en numeriskt avsändare. Önskas svaret till en mobiltelefon anges mobilnumret till den telefon dit svaren ska skickas. Vill du ha svaren till datorn så anger du ett virtuellt mobilnummer, ex 46709xxxxxx (kräver tjänsten 2-vägs SMS) eller ett kortnummer, ex. 72120, 71120 (kräver SMS Direct eller kortnummertjänst).

Vi erbjuder också en svarsmodul där virtuella nummer ur en nummerpool sätts som avsändare för era SMS-utskick för möjlighet att ta emot ett (1) svar inom 48 h eller 72 h. Svarsmodulen finns med svenska, norska, finska, danska och brittiska nummer. För övriga länder blir avsändarnumret svenskt.
Svarsmodulen ingår i vår tjänst SMS Connect. För SMS Gateway är det en tilläggstjänst (2-vägs SMS) med HTTP/S Post.

Vad är skillnaden mellan virtuellt nummer och svarsmodul?

Virtuellt nummer är ett långt nummer som används som avsändare för att få in svar på skickat SMS, eller ta emot inkommande SMS och det är knytet till ett konto.

Vår svarsmodul hämtar slumpvis utvalda virtuella nummer ur en nummerpool och använder som avsändare, här knyts ett svar inom 48 timmar med automatik till skickat SMS. Modulen finns med Svenska, Norska, Finska, Danska och Brittiska nummer.

Stödjer er tjänst “åäö” i skickade SMS?

Ja, SMS Connect gör det (webbportalen, Windowsklienten och mobilklienten). Du som använder vår SMSGateway XML måste specificera teckentabell (ISO-8859-1 eller UTF-8) i XML-dokumentet för att “åäö” skall fungera.

Vad innebär leveransstatus för skickade SMS?

Du kan själv se när ditt skickade meddelande når mottagartelefonen. När statusen för ett skickat SMS är “levererat” vet du att mottagaren fått ditt SMS. Om mottagartelefonen är avstängd läggs ditt skickade meddelande i utkö för leverans när telefonen sätts på igen. Tiden för retry där man försöker att leverera SMS:et på nytt varierar beroende på vilken operatör mottagaren har men är oftast i upp till 48 timmar eller tills TTL (Time To Live = SMS:ets levnadstid) har löpt ut.

Med tjänsten SMS Connect ser du leveransstatus på historik-sidan och i transaktionsloggen. Kunder till vår SMS Gateway får leveransstatus skickad till sig.

Kan jag skicka SMS internationellt med era SMS tjänster?

Det går utmärkt till de flesta länder. Vi har stöd för över 150 olika länder runtom i världen. För information om ett specifikt land är du välkommen att kontakta oss.

Får problem med tecknen &,<,>,’ och ” när jag skickar XML?

Det finns tecken som inte får användas i XML-sammanhang, ersätt därför följande tecken enligt nedan:

& = &amp;
< = &lt;
> = &gt;
” = &quot;
‘ = &apos;

Hur fyller jag på min SMS-Pott?

Det finns olika sätt för att beställa SMS. När du är inloggad på Kundportalen kan du beställa SMS Pott via knappen “Beställ SMS” i Webbklienten alternativt kontakta oss via e-post eller telefon 08:00-17:00 måndag-fredag. Vi erbjuder också möjligheten att alltid ha SMS på kontot genom autorefill, vilket innebär att ni bestämmer en gräns för när nya SMS ska fyllas på ex. med 500 SMS kvar så fylls kontot på med 1000 SMS så meddelar vi er per e-post om att en påfyllning gjorts. I vissa fall kan vi även erbjuda efterfakturering av skickade SMS/månad, som också medför att det alltid finns SMS på kontot.

Outlook Mobile Service (OMS)

Hur installerar jag Outlook Mobile Service (OMS)?

Det är enkelt att installera OMS som integreras i användarens Microsoft Outlook. När ett OMS-konto har skapats erhåller användaren kontouppgifter för OMS-kontot, en installationsguide och en användarguide som avser både version 2007 och 2010.

Fungerar OMS i alla versioner av Microsoft outlook?

Nej, tyvärr bara i Microsoft Outlook 2007 och 2010. I nyare versioner har Microsoft tagit bort tjänsten, men SMS Teknik kan erbjuda Mail2SMS om du vill skicka SMS från andra versioner Outlook.

MMS Gateway

Kan jag skicka bilder, musik och video med era tjänster?

Ja, du kan skicka MMS genom vår MMS Gateway med olika format:

• Bilder/ foto:.jpg, .gif, .bmp
• Ljud:.mid, .wav, .mp3
• Video:.3gp

Finns det någon gräns för hur stort ett MMS kan vara?

Ja, ett MMS kan maximalt innehålla 300 kB data inkl. extra data som rubrik, telefonnummer, data med protokoll för att skicka m.m. Observera att vissa äldre telefonmodeller bara kan hantera 150kB eller inte stödjer MMS alls.

Kan jag ta emot inkommande MMS?

Ja, vi erbjuder en tilläggstjänst för vår MMS Gateway med ett kortnummer och eget prefix för inkommande MMS.

Premium SMS

Hur mycket kan man ta betalt med SMS?

I dagsläget finns stöd för att debitera 0-200 SEK inklusive moms(sms taxa tillkommer) per inkommande SMS.

Vad är Prefix och kodord?

Prefix är ett kodord som knyter inkommande SMS till respektive kund. Varje inkommande SMS inleds med ett sådant prefix.

“Eget prefix”
Med eget prefix förfogar man över ett eget kodord direkt på svenska betalnummer. Det räcker då med ett inledande kodord och därefter den önskade meddelandetexten, ex. ”DEMO Här kommer texten”

Hur fördelas pengarna mellan kund, operatör och SMS Teknik?

SMS Teknik ger dig en av marknadens bästa ersättningar. Betalningar sker via operatörernas system. Du kan debitera 1-200 SEK och se vad vi betalar ut via följande länk: Ersättningstabell  Observera att belopp är inkl. moms och belopp som utbetalas är angivet exkl moms.

Vad är Non-Premium SMS?

När du använder Non-Premium SMS får du samma funktioner som för Premium SMS men du kan inte debitera dina inkommande SMS.

Vad behöver jag tänka på när jag vill ta betalt för inkommande SMS?

Du måste följa de regler som finns i “Code of Conduct”. Du hittar dessa regler på hemsidan för Morganforum eller Etiska Rådet. Framför allt måste du vara tydlig med information om kostnad för SMS till dina kunder samt meddela hur de kan avsluta en tjänst/ ett medlemskap eller få kontakt med ert företag m.m.

Övrigt

Cookies

Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003 så skall alla som besöker en webbplats med cookies får information om att webbplatsen innehåller cookies samt vad dessa cookies används till och hur cookies kan undvikas.

De cookies vi använder oss av är sessions-cookies som är en liten textfil som sparas på din dator men som försvinner när du stänger av datorn. Den ger oss ingen information om dig som användare och den kan inte heller förmedla några virus till dig.

På SMS-Tekniks webbplats ger cookies dig tillgång till funktionalitet i SMS-Tekniks tjänster. Om du inte accepterar användning av cookies kan du konfigurera din webbläsare att inte acceptera dem, men då kan du ej heller använda SMS-Tekniks webbplats och tjänster fullt ut.

Kan jag testa SMS Tekniks tjänster före jag bestämmer mig för att bli kund?

Ja, om du fyller i intresseanmälan på vår hemsida, så tar vi kontakt med dig och skapar ett testkonto så att du kan testa de tjänster som du är intresserad av helt gratis innan du bestämmer dig.

Kan jag skaffa konto hos SMS Teknik som privatperson?

Nej tyvärr inte, vi arbetar bara med företagskunder.