Använd etiketter och värden för att kategorisera din adressbok

Översikt etiketter

Etiketter är taggar du kan tilldela kontakter för att kategorisera dem på ett sätt som du vill att de ska grupperas. Till exempel, när det gäller en arbetstitel kan du skapa en etikett som heter "säljare" och sedan tilldela den till de kontakter du vill ha.

Labels Add Remove

Flera etiketter kan tilldelas kontakter (till exempel en etikett som identifierar arbetstitel och en etikett som identifierar platsen / staden) för att hjälpa till att organisera adressboken. När du gör det här till en vana blir det lättare att hitta dina kontakter i din adressbok.

Label Search Contact

Värden

För att ta det till en extra nivå har vi gjort det möjligt att sätta värden på dina etiketter. Med hjälp av detta öppnas det för ännu bättre sökningar, men även möjligheten att använda dessa som variabler i personliga meddelandetexter. Tänk till exempel på en etikett för en plats, men som samtidigt anger kontaktens plats. En sökning till exempel "place = stockholm" presenterar alla kontakter med denna etikett och dess värde.

Label Compose

Alla etiketter kan användas som variabler i meddelandetext som ska skickas. Genom att ta ovanstående exempel med etiketten kan vi skapa ett meddelande som "Hej kära kund, vi kommer till din ort %place% för ett besök.". I det faktiska meddelandet som når kontaktens mobiltelefon visas meddelandet med den plats som lagrats som värde i kontakten, t.ex. Stockholm.

Label Message

Importverktyg

Med vårt importverktyg kan du importera kontakter från Urklipp eller från fil inklusive namn och etiketter / värden.

Import tool

Länkförkortare

En annan fördel med hjälp av etiketter och värden är att använda vår funktion för länkförkortare. Genom att skapa ett meddelande med följande text kommer det att generera ett meddelande med en kort URL som gömmer den aktuella webbresursen, t.ex. kampanjer, röstning och förfrågningar etc.

Labels Flow

Sharing is caring!