SökKontakt0524-103 50

Ta emot SMS till system, e-post eller inkorg

2-vägs SMS

SMS Teknik erbjuder två möjligheter att sända ut svarbara SMS med virtuella nummer. Tvåvägskommunikation görs möjlig med en Svarsmodul som använder slumpade telefonnummer eller ett eget Virtuellt telefonnummer som är kopplat till ett konto med en inkorg, vidaresändning till e-post eller url är valbar.

Översikt Svarsmodul

SMS Tekniks Svarsmodul är en användbar tilläggstjänst för vår SMS Gateway HTTP/S där svarbara SMS kan sändas ut. När du sänder ut en fråga till din kontakt/kund hämtas ett slumpmässigt valt telefonnummer från en nummerpool och kopplas till utskicket. Detta medför att inget prefix behövs för att ta emot inkommande svar.

Svarsmodulen finns tillgänglig med Svenska, Finska, Danska, Norska och Brittiska nummer. Svarsmodulen går att använda även i andra länder men då blir avsändarnumret svenskt.

 • Numret är bokat i 48 timmar och gör det möjligt för mottagarna att svara med ett enkelt SMS för ett snabbt svar.
 • Modulen arbetar helt dynamiskt och håller ordning på vilket svarsmeddelande som hör till det skickade SMS meddelandet.
 • Svarsmodulen hanterar svaren även om många frågor skickas till samma kontakt/kund.
 • Svaren vidaresänds med någon av föjande metoder SMTP, HTTP GET/POST eller XML, det bestäms för varje SMS genom SMS Gateway. När det är dags för ett utskick väljer du vilken url eller e-post adress svaren ska sändas till. Vid användning i webbklient går svar endast till inkorg.

Översikt Virtuella nummer

Virtuella nummer för svarbara SMS används som avsändare för att ta emot alla inkommande SMS till ett nummer.

 • Virtuellt nummer kopplat till tjänsten SMS Connect, är precis som det låter ett sätt att skapa tvåvägskommunikation.
 • Öppnar möjligheter för användaren att skicka meddelande eller svar på mottagna SMS direkt till system, även från andra länder.
 • Inga komplicerade kodord/prefix behövs.
 • Virtuellt nummer är enkelt att integrera i befintliga system.
 • Vidaresändning till inkorg, url eller e-post är valbart
 • Virtuellt nummer knyts per konto och kan därmed läggas till som kontakt hos användare för igenkänning.

Funktioner

 • Svarsmodul ger en användbar funktion för snabb tvåvägskommunikation genom koppling av svar till fråga/utskickat SMS
 • Skicka SMS med virtuellt nummer som avsändare, ta emot alla svar och inkommande SMS till samma nummer
 • Ta emot information till system, e-post eller inkorg
 • Ta emot långa SMS som ett meddelande eller i delar
 • Virtuellt nummer är tilläggstjänst till SMS Connect och SMS Gateway
 • Svarsmodul är tilläggstjänst till SMS Gateway HTTP/S, men ingår i enklare form i SMS Connect webbklient och mobilappar med svar endast till inkorg

Svarsmodul eller eget Virtuellt nummer möjliggör för kunden att svara tillbaka på SMS.

Användningsområden

Bilverkstäder

 • Tidsbokning
 • Snabba frågor till bilägaren
 • Erbjud fri tid för service

Vikariepool

 • Skicka ut lediga arbetspass
 • Bekräfta vikarie
 • Förenkla kommunikation
 • Ta emot SMS från personal via virtuellt nummer
 • Skicka ut fråga med svarsmodul och få fråga och svar tillbaka

Tandläkare

 • Erbjudande om ledig tid
 • Ta emot avbokning
 • Enkät för analys av arbetssätt

Sjukhus

 • Nå doktor eller sköterska för snabb konsultation
 • Rekrytera vikarier
 • Frågor till patient efter besöket

Sharing is caring!