SökKontakt0524-103 50

Integrera SMS-funktionalitet i system eller applikation

Översikt SMS Gateway

SMS Tekniks kraftfulla SMS Gateway ger dig ett flertal möjligheter att få SMS-funktionalitet i nya eller befintliga system/applikationer.

SMS Gateway kan nås genom protokollen HTTP/S, SMTP, SMPP, UCP och CIMD v.2. I gränssnittet för HTTP/S erbjuds metoder som "get/post", "xml över http" eller ".net webservice".

Skicka SMS till en eller flera mottagare, schemalägg eller skicka direkt och välj avsändare. SMS Teknik vidaresänder leveransstatus från operatörer direkt till system. I SMS tjänsterna inkluderas failover och direktterminering för bästa utfall av SMS-utskick.

För SMS Gateway via HTTP/S finns en tilläggsmodul för svarbara SMS. Modulen jobbar helt dynamiskt och håller reda på vilka svar som hör till vilka skickade SMS. För andra protokoll än HTTP/S kan kortnummer eller virtuella nummer användas för tvåvägskommunikation. Se mer information om 2-vägs SMS här.

Fördelar SMS Gateway

Skicka SMS med erbjudande till kunder, påminnelse om bokad tid, bekräftelse av beställning eller annan information till kontakter direkt från ert system.

SMS Teknik har API och kodexempel för enkel integrering i system och samarbeten finns med flera systemleverantörer. Titta gärna under Referenser för att se några av dem.

Att skicka SMS är enklare, snabbare och billigare än att ringa eller skicka brev.

SMS kan skickas till mottagare världen över bara genom att ange mottagarnummer med landsnummer.

En annan stor fördel är att informationen blir mobil och kan sparas för att tas fram när den behövs.

Vid användning av 2-vägs SMS kan system utökas så att kunder och anställda kan kommunicera direkt med systemet via SMS.

Sms Gateway Schema

Läs mer om de vanligaste sätten att nå vår SMS Gateway här: XMLSMTP

Funktioner

 • Konkaternerade SMS, sammanlänkade SMS
 • Leveransrapport för varje skickat SMS
 • Flash SMS "Direct Display"
 • Tidsstyrning av SMS
 • Valfri avsändare
 • "Custom ID"
 • Kryptering och SSL
 • VPN

Utveckling SDK

ASP
LASSO
PHP
VBS
Visual Basic
VB.NET
C#.NET
PERL
JAVA

Användningsområden

Kundklubb

 • Erbjudanden
 • Rabattkoder
 • Inbjudan till Event

Bibliotek

 • Leveransbekräftelse beställda böcker
 • Påminnelse om inlämning

Tandläkare

 • Bokningsbekräftelse
 • Påminnelse om bokad tid

Restauranger

 • Bekräftelse bordsbokning
 • Påminnelse bordsbokning

SMS Gateway XML

Du kan vara igång på ett par minuter med vår SMS Gateway. Beroende på systemmiljö kan vi tillhandahålla färdiga kodexempel på hur du skapar ett XML dokument för att skicka till vår Gateway.

Nedan följer ett enkelt exempel i ASP:

Dim XMLHTTP,strXML,sURL
Set XMLHTTP = CreateObject("Microsoft.XMLHTTP")
XMLHTTP.Open "POST", sURL, False
XMLHTTP.setRequestHeader "Content-Type: ", "application/x-www-form-urlencoded"
XMLHTTP.Send strXML
Response.Write XMLHTTP.responseText
Set XMLHTTP=Nothing

För ytterligare exempel, kontakta oss.

SMS Gateway HTTP/S

Hypertext Transfer Protocol (HTTP) är ett kommunikationsprotokoll som bygger på ett förfrågan/svar-förfarande mellan klient och server. En HTTP-klient, vanligen en webbläsare, som skall hämta en HTML-fil, en bild eller annan fil från en webbserver skickar en förfrågan bestående av en kort textsträng till en TCP-port på servern, vanligen nummer 80. Textsträngen innehåller information om vilken version av HTTP som används, och vilken fil som klienten vill att servern skall skicka.

Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) är ett protokoll för krypterad transport av data för HTTP-protokollet, data skickas till en annan TCP-port på servern, nummer 443.

Metoder

GET – Ber servern att skicka den utpekade filen till klienten. Detta är i särklass det mest använda HTTP-kommandot.
POST – Sänder någon form av information, till exempel användarens namn och lösenord till servern (exempelvis genom HTML-taggen).

SMS Gateway SMTP

Många företag har servermiljöer med säkerhetsaspekter som gör att SMTP är enklaste sättet att nå SMS Gateway för att skicka SMS.

Skicka e-posten via gränssnittet Mail2SMS (SMTP konto) så levereras meddelandet till mottagartelefonen i form av ett SMS.

Mottagarens mobilnummer anges i ämnesfältet. För flera mottagare vid grupputskick separeras mobiltelefonnumren med semikolon. Möjlighet till att ange mottagarnummer direkt i adressen eller att sätta fasta mottagare finns.

Finns möjlighet till e-postutskick i ert system är det enkelt att lägga till SMS funktionalitet med SMS Gateway SMTP. Det enda som behövs för att kunna skicka SMS är att styra utskick till ett eller flera SMTP-konto hos SMS Teknik.

SMS Gateway SMPP

Short Message Peer-to-Peer (SMPP) är en klient-server teknik för SMS kommunikation, med andra ord ett protokoll för telekommunikationsindustrin. Där används protokollet för att växla meddelande mellan SMS per enhet som SMSC (SMS-center) eller ESME (externa SMS-enheter).

SMPP är kapabelt att bära alla olika meddelandetyper, precis som UCP/EMI.

För mer info se Wikipedia.

SMS Gatewy UCP

Universal Computer Protocol (UCP) är en klient-server teknik för SMS kommunikation. Innehållet är
liknande SMPP, protokollet används t.ex. i vissa färdiga system med lösningar för engångslösenord.

För mer information se Wikipedia.

SMS Gateway CIMD v.2

CIMD- Computer Interface to Message Distribution är ett eget SMSC protokoll som utvecklats av Nokia.

SMS Tekniks Gateway har stöd för CIMD version 2.

För mer information se Wikipedia.

Sharing is caring!